Haberler & Etkinlikler

ANKARA TROMBOZ VE HEMOSTAZ SEMPOZYUMU Programı - 12 Ekim 2024

img

Tromboz Hemostaz ve Anjioloji Derneği ve HEMOFİLİ FEDERASYONU sunar;

ANKARA TROMBOZ VE HEMOSTAZ SEMPOZYUMU
12 Ekim 2024 Cumartesi (Ankara – TOBB ETÜ Hastanesi)

PROGRAM 2.0

10:00 -10:30
Açılış Konuşmaları

10:30- 12:00
1. Oturum: HEMOSTAZ OTURUMU (KRONİK ITP TEDAVİSİNDE SON DURUM)
(Bşk: Muzaffer Demir - Yılmaz Ay)

• Erişkinlerde Kronik ITP Tedavisi
- MAHMUT TOBÜ (Ege Üniversitesi)

• Çocuklarda Kronik ITP Tedavisi
- SELİN AYTAÇ (Hacettepe Üniversitesi)

• Kanama Zamanı (PFA-100) testi: Pre-op tetkiklerdeki yeri ve ayırıcı tanıdaki önemi
- ZÜHRE KAYA (Gazi Üniversitesi)

12:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 15:30
2. Oturum: HEMOFİLİ VE VON WİLLEBRAND HST OTURUMU
(Bşk: Kaan Kavaklı - Ayşegül Ünüvar)

• Hemofilide Ülkemizde Rutin Tedavi olanakları: en son durum
- EMEL ÖZYÜREK (SBU Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

• Von Willebrand hastalarında Güncel Profilaksi Endikasyonları
- NİHAL KARADAŞ (Ege Üniversitesi)

• Hemofilide Derialtı Tedavi Seçenekleri ve ülkemizdeki gerçek hayat deneyimleri
- MEHMET CAN UĞUR (İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

• Hemofilide Gen Tedavisi (Ülkemizdeki 5. yıl sonuçları)
- KAAN KAVAKLI (Ege Üniversitesi)

15:30- 16:00
Çay ve Kahve Molası

16:00 - 17:30
3. Oturum: TROMBOZ OTURUMU
(Bşk: Turgut Ulutin - Nejat Akar) 

• Yenidoğanda Tromboz Yönetimi
- NAMIK YAŞAR ÖZBEK (Bilkent Şehir hastanesi)

• Çocuklarda Tromboz Risk faktörleri ve yeni tanımlanan risk faktörleri
- TAHİR ATİK (Ege Üniversitesi)

• Edinsel ve doğumsal Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) Tedavisinde güncel seçenekler ve CAPLACİZUMAB
- MUZAFFER DEMİR (Trakya Üniversitesi)

17:30
Kapanış